حریم خصوصی نام دامنه از اطلاعات Whois محافظت می کندبرای ثبت دامنه، باید اطلاعات تماس اولیه شامل نام قانونی، آدرس، شماره تلفن و آدرس ایمیل را برای ثبت کننده دامنه (یا میزبان وب خود، در صورت ثبت دامنه از طریق آن) ارائه دهید.